Ben Yaşadıkça Kur'an'ın Bendesiyim.
Ben Hz. Muhammed'in (s.a.v) Ayağının Tozuyum.
Biri Benden Bundan Başkasını Naklederse;
Ondan da Şikayetçiyim, O Sözden de Şikayetçiyim!

Sipahsalar Risalesi

Sipahsalar Risalesinde, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin nesli ve babası Sultan’ül Ülema Bahaeddin Veled hakkında bilgiler verilmekte, Hazreti Pir’in hocası, yolu, hususiyet ve kerametleri anlatılmaktadır. Halifeleri ve Şemseddin Tebrizi hakkında da bilgiler içeren eserde; keramet, sema, aşk, vecd, tevhid, ittihad, havf, reca vb. tasavvufun ince meseleleri de açıklanmaktadır. Bu eserin yazarı Feridun İbn-i Ahmet Sipahsâlar Hazretleri’dir.

 1. İçindekiler
 2. Sunuş
 3. Önsöz
 4. Mevlana Hazretleri'nin Babası
 5. Mevlana Hazretleri'nin Doğumu
 6. Hazreti Pir Efendimizin Özellikleri
 7. Hazreti Pir'in Mücahede ve Riyazetleri
 8. Oruç Mücadeleleri ve Açlıkları
 9. Hazreti Pir'in Namazları,
 10. Takva ve Vera'ları
 11. Cezbe ve Aşkı
 12. Sekr ve İstiğrakları
 13. Evliyanın Havf ve Haşyetleri
 14. Reca (Allah'tan c.c Umudu Kesmemek)
 15. Gönüllerin Gizli Sırlarını Bilmeleri
 16. Kutupların Tevhid ve İttihadı
 17. Sema'ları
 18. Şiir Söylemelerinin Sebebi
 19. Sülukun Sonu Kemal
 20. Keramet ve Mucize Nedir?
 21. Vefatları
 22. Dostları ve Halifeleri
 23. Şemseddin Tebriz-i Hazretleri
 24. Şeyh Salahaddin Zerkub Konevi
 25. Hüsameddin Çelebi Hazretleri
 26. Sultan Veled Hazretleri
 27. Arif Çelebi
 28. Şemseddin Abid Çelebi
 29. Seyyid Burhaneddin Tirmizi Hz.
 30. Hazreti Hüdavendigarın Müridleri
 31. Dervişane Bir Hasbihal
 32. Lügatçe
 33. Hazırlayanın Özgeçmişi: Tahir Galip Seratlı

 
Copyright © 2010 - 2015 Mevlana Kapısı | Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi - Tüm Haklar Alemlerin Rabbi Olan Allah'ındır.
Aşk’ın Hiç Bir Sıfata ve Tamlamaya İhtiyacı Yoktur. Başlı Başına Bir Dünyadır Aşk. Ya Tam Ortasındasındır Merkezinde, Ya Da Dışındasındır Hasretinde...